Entries by administrator

Nhân viên giao hàng tại Hà Nội

Mô tả công việc: Giao hàng bằng xe máy. Nhận hàng từ Cty phát tại địa chỉ khách hàng Nhận hàng từ khách hàng mang về Cty Thu tiền khách hàng khi gửi hàng và phát hàng (nếu có) Nộp tiền tại cho kế toán vào cuối ngày Đảm bảo giao hàng đúng thời gian […]