Bạn là khách hàng mới?
Bạn đã có tài khoản?
TRUY CẬP NHANH

TRA CỨU VẬN ĐƠN

 

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Tiếp nhận

Shop đăng nhập và tạo đơn Online trên phần người dùng

Lấy hàng

Nhân viên Ecotrans qua địa chỉ Shop để lấy hàng tận nơi

Giao hàng

Ecotrans giao hàng cho khách hàng và thu hộ tiền trực tiếp

Đối soát

Ecotrans đối soát trả tiền cho Shop qua TK NH

Kết thúc

Giao dịch hoàn thành, đơn hàng đã phát thành công