Mẫu hợp đồng cho thuê xe tải tại Hà Nội

chuyển phát nhanh hà nội 1
CÔNG TY TNHH MICROLINK VIỆT NAM                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dịch Vụ Giao Hàng vận chuyển Ecotrans.vn                                                                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HĐ Số: ………2019-PS/….                                                                                                        *************

Ngày … tháng … năm 2019

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VẬN CHUYỂN

 

– Căn cứ Luật Thương mại Việt Nam năm 2005

– Căn cứ yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Ecotrans.vn

Chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY:………………… 

Người đại diện:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Mã số thuế:
Số tài khoản :

Bên B:

Người đại diện:

 

Chức vụ:

 

Địa chỉ :

 

Số điện thoại:

 

Mã số thuế:

 

Email:

 

Số Tài khoản:

 

Ngân hàng:

 

 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý cung ứng các dịch vụ thông tin vận chuyển, kết nối khách hàng có nhu cầu vận chuyển cho bên B. Bên B chấp nhận làm đối tác của bên A và tuân theo các yêu cầu sau:

1. Cam kết cung cấp thông tin về phương tiện vận tải đăng ký.

2. Cam kết cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, tài xế và các thông tin khác cần thiết.

3. Cam kết giá cả dịch vụ

4. Thanh toán

ĐIỀU 2: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

– Bên B phải cung cấp giấy phép đăng ký xe, bảo hiểm xe, bằng lái xe của tài xế, giấy khám sức khỏe…

– Bên B phải cung cấp cho bên A hình ảnh của tài xế lái xe, hình ảnh của xe

– Bên B phải dùng điện thoại Smartphone có cài app ứng dụng của Ecotrans, luôn bật định vị khi kết nối mạng với App Proship

– Bên B phải đăng nhập đúng ID bảo mật đã đăng ký với bên A

– Bên B cung cấp thông tin ngân hàng cho bên A để thanh toán tiền vận chuyển.

ĐIỀU 3: GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN VÀ TỶ LỆ TRÍCH THƯỞNG

– Giá cước vận chuyển sẽ được B và bên A thống nhất đưa ra giá hợp lý cho khách hàng như bảng giá trong phụ lục 1

– Giá cước có thể thay đổi theo từng thời điểm.

– Khi bên B hoàn thành chuyến vận chuyển bên B sẽ đại diện bên A thu đủ tiền của khách hàng và trích thưởng lại cho bên A theo tỉ lệ thỏa thuận trong phụ lục 1

ĐIỀU 4: THU TIỀN KHÁCH HÀNG VÀ THANH TOÁN

4.1 Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

4.2 Khách hàng trả bằng chuyển khoản:

– Khách hàng sẽ chuyển khoản 100% cước phí vào tài khoản bên A.

– Bên A sẽ chuyển trả số tiền được hưởng của bên B vào tài khoản bên B.

4.3 Khách hàng trả bằng tiền mặt:

– Bên B sẽ thay mặt bên A thu đủ số tiền của khách hàng.

– Bên B sẽ chuyển trả số tiền được hưởng của bên A

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

– Bên B đảm bảo giữ gìn thông tin ID của mình, không được phép cung cấp ID cho các phương tiện khách vận chuyển thay.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN BỒI THƯỜNG

6.1 Các trường hợp bồi thường:

– Nếu hàng hóa do bên B vận chuyển bị hư hỏng bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng theo tỉ lệ hư hỏng của hàng hóa.

– Nếu hàng hóa do bên B vận chuyển bị mất bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng.

6.2 Tiến hành bồi thường:

– Bên B gửi bảng xác nhận khoản tiền bồi thường với khách hàng mà hai bên có nghĩa vụ phải thực hiện chậm nhất trong 1 tuần

– Bên B xác nhận số liệu bồi thường của Bên A và ký xác nhận trên các chứng từ liên quan của Bên A.

6.3 Miễn trách nhiệm bồi thường:

– Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, địch họa.

– Những thiệt hại gián tiếp gây ra do hậu quả của việc mất mát,hư hỏng hay suy suyễn bưu gửi.

– Những hàng hóa thuộc loại cấm gửi.

Cháy, nỗ do các nguyên nhân khác hơn là do sơ suất.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

7.1 Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu Bên B vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại Điều 3 của hợp đồng.

7.2 Tổ chức kết nối thông tin của bên B lên website, App Ecotrans. Cung cấp các thông tin khách hàng cho bên B nếu như khách hàng nằm trong khu vực bên B đảm nhận.

7.3 Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên B biết những thông tin liên quan đến việc thay đổi giá cước dịch vụ và các chính sách mới.

7.4 Đảm bảo bí mật thông tin và an toàn cho bên B.

7.5 Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của bên B về chất lượng dịch vụ.

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

8.1 Bên B có quyền được nhận thông tin khách hàng trong khu vực mình quản lý

8.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn và hoàn thành chuyến vận chuyển của mình

8.3 Được quyền yêu cầu Bên A giải quyết các khiếu nại về dịch vụ theo quy định.

8.4 Được quyền bảo đảm bí mật và an toàn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

8.5 Có trách nhiệm tuân thủ các quy định về dịch vụ của bên A

8.6 Thực hiện thanh toán cho Bên A theo qui định tại Điều 3 của hợp đồng.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

9.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ những Điều, khoản đã ghi trong hợp đồng. Các yêu cầu phát sinh hai Bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản dưới hình thức phụ lục hợp đồng và được xem là một bộ phận không tách rời của hợp đồng.

9.2 Một trong hai bên quan hệ hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải báo bằng văn bản cho phía Bên kia biết trước ít nhất 15 ngày và thanh toán đầy đủ các khoản nợ phát sinh (nếu có).

9.3 Nếu có xảy ra tranh chấp, hai bên cùng giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được sẽ chuyển đến Tòa án TP.HCM phán quyết theo luật định.

9.4 Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và có hiệu lực thực hiện kể từ ký hợp đồng cho đến khi một trong hai bên có văn bản yêu cầu thanh lý hợp đồng.


ĐẠI DIỆN BÊN A 
ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám Đốc

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

Giá cước vận chuyển xe tải liên kết Ecotrans

ĐIỀU 1: GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN:

1.1 Bảng giá cước vận chuyển tại HCM:

TT Loại xe Mô tả 10km Km tiếp theo Thời gian chờ 1h
1 Tải 500kg 10,000 đ 40,000đ
2 Bán tải 850kg – Thùng kín

– KTTX: D2.5m x R 1.4mx C 1.2m

11,000đ 40,000đ
3 Tải 1 Tấn 11,000đ 40,000đ
4 Tải 1.4 Tấn – Thùng kín

– KTTX: D4m x R 1.7mx C 1.7m

12,000đ 40,000đ
5 Tải 2 Tấn 13,000đ 40,000đ
6 Tải 5Tấn 15,000đ 40,000đ

Lưu ý:

 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

– Giao hàng đêm phụ phí thêm 30% giá thuê xe

– Giá trên chưa bao gồm phí bốc vác

– Giá trên chưa bao gồm phí cầu đường, phà, bến bãi (nếu có)

1.2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển:

 

Giá trị đơn hàng khai báo của lô hàng  Phí Bảo hiểm
0.25%

– Bảo hiểm hàng hóa là không bắt buộc.

– Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa thì mức bồi thường thiệt hại là 4 lần giá cước vận chuyển.

– Trường hợp quý khách sử dụng bảo hiểm hàng hóa thì sẽ được bồi thường tối đa là 100% giá trị đơn hàng khai báo.

ĐIỀU 2: TỶ LỆ TRÍCH THƯỞNG:

Mỗi vận đơn bên A cung cấp cho bên B và bên B đã hoàn thành chuyến vận chuyển trên thì bên A và B được hưởng  theo bảng sau:

Bên A ( bên cung cấp thông tin của khách hàng) Bên B( bên vận chuyển cho khách hàng)
20% 80 %

ĐIỀU 3:  THANH TOÁN CHUYỂN TRẢ CÔNG NỢ:

3.1 Điều kiện và thời gian thanh toán:

– Một tuần sau khi 2 bên chốt công nợ bằng Email xác nhận

3.2. Phương thức thanh toán:

– Ecotrans chấp nhận thanh toán qua ngân hàng Vietcombank và ACB hoặc nhận tiền mặt tại văn phòng Ecotrans.

– Ecotrans sẽ gửi email xác nhận công nợ và khấu trừ cước phí giao hàng tại thời điểm thanh toán công nợ

– Phí chuyển tiền: người nhận chịu phí này.

Ngân hàng Vietcombank ACB
Phí chuyển tiền nội mạng 3,300 đ Miễn Phí

Lưu ý: Để được thanh toán bằng tiền mặt tại trụ sở Ecotrans, Quý khách vui lòng thông báo với Ecotrans trước 60 phút (giờ hành chính) và đến nhận theo lịch trên.

Điều 4 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Phụ lục hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

– Phụ lục hợp đồng này được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của các Bên và được lập thành bốn (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B