Thông báo nghỉ lễ 02/09/2019

mừng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN ECOTRANS
——————
Số: 010819/TB-GĐ

Hà Nội, ngày 27  tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v:  Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2019

 

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty cổ phần vận chuyển Ecotrans trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua. Ecotrans thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh của tập thể công ty như sau:

Thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh :

Công ty nghỉ ngày 02/09 (thứ 2).

Công ty trở lại làm việc bình thường từ ngày 03/09 (thứ 3).

Thời gian toàn trình của các bưu phẩm sẽ được đảm bảo theo ngày làm việc, Quý khách hàng chú ý thông báo với người nhận hàng để nắm rõ thông tin nhận hàng.

Công ty cổ phần vận chuyển Ecotrans chúc toàn thể Quý Khách hàng một kỳ nghỉ vui vẻ và hạnh phúc!

Trân trọng thông báo

 

 

Nơi nhận:
•   Lưu VP;
•   Các bộ phận liên quan.

 

CÔNG TY CỔ PHÀN VẬN CHUYỂN ECOTRANS
GIÁM ĐỐCĐã ký